Završeni radovi na rehabilitaciji Prihvatnog centra u Obrenovcu kroz UNHCR sredstava

Radovi na rehabilitacii Paviljona 12 u Prihvatnom centru u Obrenovcu završeni su kako je planirano u okviru projekta „Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji “ predvođeni UNHCR i DRC tehničkim osobljem.

Primopredaja je urađena 14. februara 2017. godine,  a radovi su obuhvatili demontažu unutrašnje stolarije i ugradnju nove, postavljanje ravnajućeg sloja i laminata u sobama, saniranje vrata kabina u sanitarnim blokovima, postavljanje brava, sanaciju zidova u celom objektu, postavljanje ogledala, dozera za sapun i držača za peškir u sanitarnim prostorijama, kao i postavljanje protivpožarnih zidnih hidranata.