DRC povećava kapacitete prihvatnih centara u sklopu podrške planu za pripreme za zimu

DRC pokrenuo građevinske radove na rehabilitaciji prihvatnih centara i njihovoj pripremi za zimu u sklopu podrške Vladi Republike Srbije u povećanju smeštajnih kapaciteta za izbeglice i migrante, u okviru projekta „Unapređenje zaštite prava i humanitarne pomoći u Makedoniji i Srbiji“ koji finansira ECHO.

Radovi na rehabilitaciji su završeni u Prihvatnom centru Divljana (u Beloj Palanci), čime su stvoreniodgovarajući uslovi za smeštaj korisnika. Dva paviljona za spavanje su u potpunosti rehabilitovana i opremljena potrebnim krevetima i nameštajem, što je omogućilo smeštaj za 220 osoba. Osim toga, DRC je završio rehabilitaciju kuhinje, trpezarije, zajedničkih i sanitarnih prostorija, uz obezbeđivanjepotrebne kuhinjske opreme i nameštaja.

Smeštajni kapaciteti u Centru u Somboru povećani su za dodatnih 68 mesta kroz izgradnju dve montažne jedinice, što je sproveo Hausing Center kao izvršni partner DRC-a. Osim paviljona za spavanje, potpuno su opremljeni sanitarni blok, kuhinja i trpezarija, što je poboljšalo opšte uslove smeštaja u ovom centru.

Kao odgovor na surove zimske uslove u kojima su bile izbeglice i migranti koji su spavali na ulici u centru Beograda, državni organi su u januaru 2017. godine otvorili novi privremeni prihvatni centar u Obrenovcu. Kao podršku hitnoj pripremi prihvatnih kapaciteta, DRC je obezbedio potrebne ležajeve. Ukupno 485 kreveta na sprat je uz osnovni nameštaj isporučeno Prihvatnom centru i Obrenovcu, čime su obezbeđeni uslovi za prihvat 970 osoba.