JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U VIDU OPREME I UČEŠĆE U PROGRAMIMA OBUKA

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U VIDU OPREME I UČEŠĆE U PROGRAMIMA OBUKA

Od 6. marta 2019. godine Danski savet za izbeglice sa partnerima objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i učešće u programima obuka. Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i programa obuka se raspisuje u okviru projekta „Održivi povratak – podrška i osnaživanje“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Danski savet za izbeglice sa gradom Kragujevcem i organizacijama Božur i Sveti Spas.

Javni poziv se objavljuje u Kragujevacu i biće otvoren do 10. aprila 2019. godine. Javni poziv se objavljuje za dve partije. Prva partija obuhvata dodelu bespovratnih sredstava i treninge za poslovanje, dok druga partija obuhvata organizovanje programa obuka u vidu pohađanja višemesečnih kurseva za sticanje znanja i veština. Potencijalni korisnici mogu podneti prijave za obe partije.

Kroz projekat će biti dodeljeno:

- 60 ekonomskih paketa u vidu opreme/mašina/alata i treninzi za poslovanje

- 30 višemesečnih kurseva za stručno usavršavanje.

Podnosioci prijava mogu biti interno raseljena lica i povratnici po Sporazumu o readmisiji zainteresovani za povratak na Kosovo* , sa privremenim boravištem u Kragujevcu, a koji ispunjavaju propisane uslove za prijavljivanje. Podnosioci prijave i članovi njihovih porodičnih domaćinstava mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i treninga za poslovanje i samo jednu prijavu za program obuke u vidu pohađanja višemečnih kurseva za sticanje znanja i veština. Ukoliko neko podnese više od jednog zahteva po partiji, biće diskvalifikovan.

Prijave za javni poziv kao i prateća dokumentacija se mogu preuzeti od 11.03.2019. godine na sledećim lokacijama:

o Danski savet za izbeglice, ul. Sinđelićeva 18, Beograd, utorkom od 9-16 časova;

o Povereništvo za zaštitu izbeglih prognanih i raseljenih lica u Kragujevcu, ul. Laze Marinkovića 60, ponedeljkom od 10-15 časova;

o Internet stranica: Danski savet za izbeglice, Kancelarija za KiM i grad Kragujevac.

Prijave i prateća dokumentacija sa naznakom „Za Javni poziv – ne otvarati” se do predviđenog roka dostavljaju lično na adresu Danskog saveta za izbeglice, ul. Sinđelićeva 18, 11111 Beograd, utorkom od 9-16 časova ili putem pošte preporučeno.

Rok za podnošenje prijava je do 10. aprila 2019. u 16.00 časova. Prijave koje budu pristigle nakon predviđenog roka kao i nepotpune prijave (sa nepotpunom pratećom dokumentacijom) neće se razmatrati.

Informativni sastanak na kojem će predstavnici Danskog saveta za izbeglice i Božura odgovarati na pitanja zainteresovanih podnosilaca prijava održaće se 18. marta u 12 časova, u sali 105 u gradskoj upravi grada Kragujevca, ulica Trg Slobode br. 3.

Dokumenta za prijavljivanje na Javni poziv- linkovi:

(kliknite za otvaranje / preuzimanje dokumenata)

DRC Javni poziv za podnosenje prijava za bespovratna sredstva i obuke

DRC Uputstvo za prijavljivanje na Javni poziv

DRC Obrazac za prijavu na Javni poziv - bespovratna sredstva i treninzi

DRC Obrazac za prijavu na Javni poziv - obuke-kursevi

Izjava da nije ukljucen u druge projekte za dobijanje bespovratnih sredstava

Pristanak na obradu podataka o ličnosti za maloletno lice - bespovratna sredstva

Pristanak na obradu podataka o ličnosti - bespovratna sredstva i obuke


Fotka+za+futer.jpg