Otvaranje potpuno rehabilitovane Medicinske jedinice u Centru za azil u Krnjači

Medicinska jedinica u Centu za azil u Krnjači, reaktivirana je 8. decembra 2016, potpuno rehabilitovana od strane Danskog saveta za izbeglice u okviru projekta „Pomoć izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji“ koji finansira UNICEF. Adekvatna medicinska oprema, kao i nameštaj u sobama za preglede, tretmani i izolacija obezbeđeni su kroz blisku saradnju sa Glavnim medicinskim centrom Palilula. 

Dva DRC/UNHCR time, koja čine doktor i medicinska sestra, uposleni su od strane centra Palilula u Centru za azilu Krnjači od 1. jula 2016. In novoj, rehabilitovanoj ambulanti, rade zajedno sa medicinskim osobljem zaposlenim od strane Komeserijata za izbeglice i raseljena lica Republike Srbije, i pružaju medicinske usluge od 7 AM do 22 PM. Medicinski timovi pomažu svim osobama koje trebaju medicinsku pažnju, od 1100 osova koje su smeštene u Centru, nabavljaju potrebne lekove i organizuju kontrolne preglede za specifične slučajeve u specijalizovanim medicinskim ustanovama u Beogradu.