Šef Delegacije Evropske unije Majkl Devenport u poseti Obrenovcu

Sreda, 25. januar 2017 - Majkl Devenport, šef Delegacije EU, posetio je Obrenovac povodom početka čišćenja drenažnih kanala u Obrenovcu u okviru Programa pomoći Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji.

U pratnji gradonačelnika Obrenovca, korisnika programa i nevladinih organizacija uključenih u sprovođenje programa, ambasador EU je posetio lokaciju kod rekonstruisanog korita Baričke reke, javnu izložbu fotografija u vezi sa poplavama, porodicu Krupljanin koja je ponovo pokrenula svoju poljoprivrednu proizvodnju zahvaljujući donaciji jagnjadi i kompaniju Stelit 90 koja je dobila dva komada opreme kroz program pomoći EU.

Devenport je posetio i jeziku školu stranih jezika „Moja škola“, koja je dobila 5.000 evra za kupovinu računara, tabli i projektora preko organizacija DRC/ENECA. Zahvaljujući ovoj donaciji, ova škola stranih jezika uspela je da obnovi svoje poslovanje nakon štete koju je pretrpela tokom poplava, i ponovo počela da radi na tri lokacije u Obrenovcu i jednoj u Ubu, trenutno angažujući sedam predavača.