Radionica o zaustavljanju nasilja nad ženama

25. novembra 2016. godine, povodom Međunarodnog dana eliminacije nasilje nad ženama, Danski savet za izbeglice održao je radionicu u Prihvatnom centru u Šidu, o prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama. 20 žena učestvovalo je na radionici. Tokom radionice, žene su upoznate sa fenomenom nasilja nad ženama (definicijom i oblicima), kao i sa najčešćim razlozima zbog kojih zlostavljane žene ne traže pomoć, koja su prava žena izbeglica/migranata, kao i kome da prijave nasilje unutar ili van kampa (državne institucije i organizacije zadužene za zaštitu od nasilja).

Grupa je prepoznala sve oblike nasilja, nažalost, na osnovu ličnog iskustva.Bile su informisane o njihovim pravima i načinima realizacije istih. Za njih, bilo je vano da prepoznaju distinkciju između sekularne države i religije, kao i dostupne mehanizme zaštite. Sve učesnice poazale su interes za temu, imale su mnogo pitanja i pokazale interesovanje za učestovanje u sličnim radionicama i seminarima. Takođe, predložile su organizovanje slične radionice namenjene muškarcima u Prihvatnom centru u Šidu.

Danski savet za izbeglice, koji pomaže odeljenje za Humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Evropske komisije (ECHO), organizuje informativne sesije i radionice unutar svojih regularnih aktivnosti zaštite u prihvatnim centrima u Srbiji.