POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA OBUKA INTERNO RASELJENIM LICIMA I POVRATNICIMA PO SPORAZUMU O READMISIJI ZAINTERESOVANIM ZA POVRATAK NA KOSOVO*

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PROGRAMIMA OBUKA INTERNO RASELJENIM LICIMA I POVRATNICIMA PO SPORAZUMU O READMISIJI ZAINTERESOVANIM ZA POVRATAK NA KOSOVO*

Poziv se sprovodi u okviru projekta „Održivi povratak – podrška i osnaživanje” koji finansira Evropska unija, a realizuje Danski savet za izbeglice sa gradom Kragujevcem i organizacijama Božur i Sveti Spas.

Kroz projekat će biti obezbeđeno 27 višemesečnih kurseva za stručno usavršavanje.

Celokupna dokumentacija u vezi sa pozivom se može preuzeti od 22. avgusta 2019. godine na sledećim adresama:

  • Danski savet za izbeglice, ul. Sinđelićeva 18, Beograd;

  • Povereništva za zaštitu izbeglih, prognanih i raseljenih lica;

  • ,,Božur” ul. Francuska 20, Smederevska Palanka;

  • Internet stranica: Kancelarija za Kosovo i Metohiju www.kim.gov.rs

  • Internet stranica: Danski savet za izbeglice www.drc.org.rs

Rok za podnošenje prijava je 4. oktobar 2019. godine.

Prijave i prateću dokumentacija dostaviti poštom preporučeno sa naznakom „za Javni poziv 02/POV/2019 – ne otvarati” na adresu:

Danski savet za izbeglice, ul. Sinđelićeva 18, 11111 Beograd

Dodatne informacije se mogu dobiti pozivom organizacije Božur na broj telefona 026 340 840.

Dokumenta za prijavljivanje na Javni poziv- linkovi:

DRC Javni poziv za podnošenje prijava za obuke 22.08.2019.

DRC Uputstvo za prijavljivanje na Javni poziv

DRC Obrazac za prijavu na Javni poziv - obuke - kursevi

DRC Obrazac kriterijuma za procenu prijava za obuke

Izjava o nemanju primanja - nezaposlenosti

Pristanak na obradu podataka o ličnosti - obuke

Pristanak na obradu podataka o ličnosti za maloletno lice - obuke

(kliknite za otvaranje / preuzimanje dokumenata)


Fotka+za+futer.jpg

Organizovan okrugli sto „Podrška i procedura za povratak interno raseljenih lica“

Fhoto - header.jpg

U okviru projekta „Održivi povratak - podrška i osnaživanje” koji finansira Evropska unija Danski savet za izbeglice je 18. aprila 2019. godine, u Beogradu, sa partnerima gradom Kragujevcem i organizacijama Božur i Sveti Spas, organizovao okruli sto pod nazivom „Podrška i procedura za povratak interno raseljenih lica”.

Okruglom stolu je prisustvovalo 45 učesnika među kojima su bili predstavnici interno raseljenih lica, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Komesarijata za izbeglice i migracije, UNHCR-a, Ministarstva za zajenice i povratak, Međunarodne organizacije za migracije Priština, lokalnih struktura, kao i međunarodnih i lokalnih organizacija.

Interno raseljena lica su dobila detaljne informacije o raspoloživoj pomoć koju pružaju relevantne organizacije i institucije pri povratku, kao i o novinama vezanim za proceduru povratka. Okrugli sto je bio prilika da interno raseljena lica diskutuju o pitanjima vezanim za povratak na Kosovo* sa predstavnicima organinizacija i institucija koje podržavaju povratak, kao i da u ime svojih sunarodnika zagovaraju što skoriji povratak. U okviru panela, učesnici okruglog stola su se kritički osvrnuli na proces povratka, jer smatraju da je spor i opterećen komplikovanim procedurama i zaključili da se sam proces treba olakšati kako bi postigao zadovoljavajuće rezultate. Učesnici su izrazili zadovoljstvo organizovanim Okruglim stolom i mogućnošću da se informišu o relevantnoj pomoći pri povratku i razmene informacije i iskustva u realizaciji projekata povratka, a koji doprinose rešavanju problema raseljeništva u Srbiji.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U VIDU OPREME I UČEŠĆE U PROGRAMIMA OBUKA

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U VIDU OPREME I UČEŠĆE U PROGRAMIMA OBUKA

Od 6. marta 2019. godine Danski savet za izbeglice sa partnerima objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i učešće u programima obuka. Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u vidu opreme i programa obuka se raspisuje u okviru projekta „Održivi povratak – podrška i osnaživanje“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Danski savet za izbeglice sa gradom Kragujevcem i organizacijama Božur i Sveti Spas.

Javni poziv se objavljuje u Kragujevacu i biće otvoren do 10. aprila 2019. godine. Javni poziv se objavljuje za dve partije. Prva partija obuhvata dodelu bespovratnih sredstava i treninge za poslovanje, dok druga partija obuhvata organizovanje programa obuka u vidu pohađanja višemesečnih kurseva za sticanje znanja i veština. Potencijalni korisnici mogu podneti prijave za obe partije.

Kroz projekat će biti dodeljeno:

- 60 ekonomskih paketa u vidu opreme/mašina/alata i treninzi za poslovanje

- 30 višemesečnih kurseva za stručno usavršavanje.

Podnosioci prijava mogu biti interno raseljena lica i povratnici po Sporazumu o readmisiji zainteresovani za povratak na Kosovo* , sa privremenim boravištem u Kragujevcu, a koji ispunjavaju propisane uslove za prijavljivanje. Podnosioci prijave i članovi njihovih porodičnih domaćinstava mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i treninga za poslovanje i samo jednu prijavu za program obuke u vidu pohađanja višemečnih kurseva za sticanje znanja i veština. Ukoliko neko podnese više od jednog zahteva po partiji, biće diskvalifikovan.

Prijave za javni poziv kao i prateća dokumentacija se mogu preuzeti od 11.03.2019. godine na sledećim lokacijama:

o Danski savet za izbeglice, ul. Sinđelićeva 18, Beograd, utorkom od 9-16 časova;

o Povereništvo za zaštitu izbeglih prognanih i raseljenih lica u Kragujevcu, ul. Laze Marinkovića 60, ponedeljkom od 10-15 časova;

o Internet stranica: Danski savet za izbeglice, Kancelarija za KiM i grad Kragujevac.

Prijave i prateća dokumentacija sa naznakom „Za Javni poziv – ne otvarati” se do predviđenog roka dostavljaju lično na adresu Danskog saveta za izbeglice, ul. Sinđelićeva 18, 11111 Beograd, utorkom od 9-16 časova ili putem pošte preporučeno.

Rok za podnošenje prijava je do 10. aprila 2019. u 16.00 časova. Prijave koje budu pristigle nakon predviđenog roka kao i nepotpune prijave (sa nepotpunom pratećom dokumentacijom) neće se razmatrati.

Informativni sastanak na kojem će predstavnici Danskog saveta za izbeglice i Božura odgovarati na pitanja zainteresovanih podnosilaca prijava održaće se 18. marta u 12 časova, u sali 105 u gradskoj upravi grada Kragujevca, ulica Trg Slobode br. 3.

Dokumenta za prijavljivanje na Javni poziv- linkovi:

(kliknite za otvaranje / preuzimanje dokumenata)

DRC Javni poziv za podnosenje prijava za bespovratna sredstva i obuke

DRC Uputstvo za prijavljivanje na Javni poziv

DRC Obrazac za prijavu na Javni poziv - bespovratna sredstva i treninzi

DRC Obrazac za prijavu na Javni poziv - obuke-kursevi

Izjava da nije ukljucen u druge projekte za dobijanje bespovratnih sredstava

Pristanak na obradu podataka o ličnosti za maloletno lice - bespovratna sredstva

Pristanak na obradu podataka o ličnosti - bespovratna sredstva i obuke


Fotka+za+futer.jpg

Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravlјanje vanrednim situacijama Hristos Stilijanides u poseti Centru za azil u Krnjači

Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravlјanje vanrednim situacijama Hristos Stilijanides u poseti Centru za azil u Krnjači

Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravlјanje vanrednim situacijama Hristos Stilijanides posetio je Srbiju 21. januara 2017. godine. Zajedno sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandrom Vulinom i ambasadorom EU Devenportom, Komesar je posetio Centar za azil u Krnjači u Beogradu, gde je trenutno smešteno 1100 izbeglica/tražilaca azila/migranata.

Otvaranje Kutka za decu u Dimitrovgradu

Otvaranje Kutka za decu u Dimitrovgradu

Prijemni centar u Dimitrovgradu je mali novootvoreni centar u Ističnoj Srbiji, gde je smešteno oko 70 izbeglica. Iako mali, po veličini i broju ljudi koje prima, centar u Dimitrovgradu pruža utočište iznenađujuće velikom broju dece (oko 50 mališana). Danski savet za izbeglice osnovao je Kutak za decu, koji finansira UNICEF, i planira da osnuje Kutak za majke i decu, kako bi pomogao deci i njihovim starateljima.