TENDERI


POZIV NA LOKALNI JAVNI TENDER

TENDER ITB Ref: LDSCHARITIES2018/WORKS/OBRENOVAC KN12/01

Donator:   Crkva Isusa Hrista Svetaca Poslednjih Dana u Srbiji (LDS CHARITIES)

Projekat:  “Podrška Vladi Srbije u poboljšanju sanitarnih uslova u Prihvatnom Centru Obrenovac”

Datum objave:  24. januar 2018.
Datum isteka oglasa: 07. februar 2018., 14:00č

Otvaranje ponuda: 07. februar 2018., 15:00č u prostorijama Danskog saveta za izbeglice, Sinđelićeva 18, 11 111 Beograd

Poštovani,
Ovim putem Vas pozivamo da učestvujete u tenderskoj proceduri za izvođenje radova na renoviranju sanitarnog bloka i spoljašnjeg razvoda kanalizacije Paviljona KN 12 u Prihvatnom Centru Obrenovac - kasarna "Bora Marković" Obrenovac.

Tendersku dokumentaciju možete dobiti slanjem zahteva koji sadrži referentni broj tendera na email procurement.shelter@drc.org.rs.

Ponudu zajedno sa pratećom tenderskom dokumentacijom treba dostaviti u zapečaćenoj koverti prema uputstvima datim u okviru tenderskog dosijea
na adresu Danskog saveta za izbeglice, Sinđelićeva 18, 11 111 Beograd, PAK: 126706, najkasnije do 07. februara 2018., do 14:00 č.

Zahvaljujemo na interesovanju za učestvovanje u datoj proceduri.

Danish Refugee Council Serbia


POZIV NA LOKALNI JAVNI TENDER

TENDER ITB Ref: ECHO 2018/SUPP NFIs/DRC01

Donator: Odeljenje Evropske Komisije - glavni direktorat za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (ECHO)
 
Projekat: “Unapređenje zaštite i humanitarne pomoći u Makedoniji i Srbiji”

Datum objave:  17. januar 2018.
Datum isteka oglasa: 31. januar 2018., 12:00č

Otvaranje ponuda: 31. januar 2018., 13:00č u prostorijama Danskog saveta za izbeglice, Sinđelićeva 18, 11 111 Beograd

Poštovani,

Ovim putem Vas pozivamo da učestvujete u tenderskoj proceduri za nabavku neprehrambenih artikala.

Tendersku dokumentaciju možete dobiti slanjem zahteva na email procurement@drc.org.rs nakon pismenog zahteva koji sadrži referentni broj tendera.

Ponudu zajedno sa pratećom tenderskom dokumentacijom i uzorcima (samo za LOT 2) treba dostaviti prema uputstvima datim u okviru tenderskog dosijea
na adresu Danskog saveta za izbeglice, Sindjelićeva 18, 11 111 Beograd, najkasnije do 31. januara 2018, do 12:00 č.

Zahvaljujemo na interesovanju za učestvovanje u datoj proceduri.

Danish Refugee Council Serbia