TENDERI


POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ref. RFP2018/CASH SER/DRC02

PROIZVODNJA I ISPORUKA POKLON/KEŠ KARTICA

U okviru IOM projekta:“Podrška Evropske unije Srbiji i bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji u upravljanju migrantskom/izbegličkom krizom na Balkanskoj ruti“ koji finansira EURTF Madad, a sprovodi DRC kao partner IOM-a

Danski savet za izbeglice Srbija poziva pružaoce finansijskih usluga da dostave svoje ponude vezano za prozvodnju i isporuku keš/poklon kartica u skladu sa instrukcijama datim u okviru poziva za dostavljanje ponuda i tenderskog dosijea koji može biti preuzet u prostorijama Danskog saveta za izbeglice Srbija, Sinđelićeva 18, 11 111 Beograd, Srbija, svakog radnog dana od 09:00 do 17:00č, ili nakon dostavljenog pismenog zahteva putem email adrese procurement@drc.org.rs.

Datum objave poziva za dostavljanje ponuda: 21. decembar 2018.

Datum i vreme zatvaranja poziva za dostavljanje ponuda: 11. januar 2019., 12:00h

Datum i vreme otvaranja dostavljenih ponuda: 11. januar 2019., 12:30


Poziv za podnošenje ponuda – Lokalni javni tender

Ref. FA SER/RENT A CAR/DRC04

PRUŽANJE USLUGA IZNAJMLJIVANJA AUTOMOBILA

Kancelarija Danskog saveta za izbeglice u Srbiji poziva kvalifikovane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za nabavku pružanja usluga rentiranja automobila (maksimum 15 automobila na period od 14 meseci).

Ponuđači mogu dobiti kompletan set tenderske dokumentacije u kancelariji Danskog saveta za izbeglice, Sindjelićeva 18, 11 111 Beograd, Srbija, svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova, ili putem mejla procurement@drc.org.rs nakon pismenog zahteva na memorandumu kompanije.

Datum objave poziva: 17. oktobar 2018.

Rok za dostavljanje ponuda: 31. oktobar 2018., do 12:00h

Datum i vreme otvaranja ponuda: 31. oktobar 2018., u 12:30h


POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Ref. EOI2018/CASH SER/DRC01

PROIZVODNJA I ISPORUKA GIFT/KEŠ KARTICA

U okviru IOM projekta:“Podrška Evropske unije Srbiji i bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji u upravljanju migrantskom/izbegličkom krizom na Balkanskoj ruti“ koji finansira EURTF Madad, a sprovodi DRC kao partner IOM-a.

Danski savet za izbeglice Srbija poziva pružaoce usluga da izraze svoj interes u aktivnosti prozvodnje i isporuke keš/gift kartica u skladu sa instrukcijama datim u okviru poziva za izražavanje interesa koji može biti preuzet u prostorijama Danskog saveta za izbeglice Srbija, Sinđelićeva 18, 11 111 Beograd, Srbija, svakog radnog dana od 09:00 do 17:00, ili nakon dostavljenog pismenog zahteva putem email adrese procurement@drc.org.rs.

Datum objave poziva za izražavanje interesa: 27.09.2018.

Datum i vreme zatvaranja poziva za izražavanje interesa: 5.10.2018., 12:00h

Datum i vreme otvaranja dostavljenih poziva: 5.10.2018., 12:30h