Unapređivanje odgovora na izbegličku krizu u Srbiji - finansira EUD

Fokus

Rehabilitacija prihvatnih centara i obezbeđivanje osnovnog nameštaja; jačanje kapaciteta Komesarijata za izbeglice i migracije i Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja putem angažovanja i upućivanja radnika na privremeni rad i obezbeđivanje smeštaja za zaposlene različitih nacionalnih institucija.

Donator

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je da doprinese unapređivanju odgovora na izbegličku krizu u Srbiji.
Specifični cilj projekta je da podrži napore Vlade Republike Srbije da brzo reaguje na izbegličku krizu, putem pružanja direktne podrške relevantnim nacionalnim i lokalnim institucijama, kao i jačanja kapaciteta za prijem izbeglica u zemlji. Projekat će pružiti direktnu podršku Komesarijatu za izbeglice i migracije, Radnoj grupi za migracione tokove, kao i drugim relevantnim državnim i lokalnim institucijama u cilju poboljšanja nacionalnog odgovora na izbegličku krizu. Projekat će takode obezbediti sanaciju postojećih objekata na različitim lokacijama u Srbiji u cilju unapređenja smeštajnih kapaciteta.

Korisnici

Različiti ranjivi migranti koji ulaze na teritoriju Republike Srbije. Pojedinci koji trenutno ulaze u Srbiju uglavnom dolaze iz zemalja koje „proizvode izbeglice“, kao što su Sirija i Avganistan. Projekat će uglavnom pružati direktnu podršku/biti usmeren na Komesarijat za izbeglice i migracije, Radnu grupu za migracione tokove i različite nacionalne i lokalne institucije koje se bave migracijama, putem jačanja njihovih kapaciteta za pružanje pomoći izbeglicama/mešovitim migrantima.