Unapređenje zaštite prava i humanitarne pomoći u Makedoniji i Srbiji - finansira ECHO

Fokus

Omogućen pristup zaštiti za izbegličku populaciju kroz pristup zasnovan na ljudskim pravima; pružen odgovor na osnovne humanitarne potrebe najugroženijih izbeglica, tražioca azila i migranata kroz distribuciju neprehrambenih proizvoda; obezbeđeni novi i poboljšani postojeći smeštajni kapaciteti kroz rehabilitaciju objekata/lokacija predloženih od strane Radne grupe Vlade Republike Srbije; obezbeđivanje stručnih/okupacionih, edukativnih i rekreativnih aktivnosti u formalnim i privremenim prihvatnim centrima za najugroženije izbeglice, tražioce azila i migrante u Srbiji.

Donator

ECHO

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je obezbeđivanje hitne humanitarne pomoći i zaštite za ugrožene izbeglice, tražioce azila i migrante u zemljama zapadnog Balkana. 
Spečifični cilj projekta je unapređenje zaštite i humanitarne pomoći, kao i kapaciteta za prijem ugroženih izbeglica u Srbiji i Makedoniji. Projekat će doprineti zaštiti osnovnih prava izbeglica i bezbednom, zdravom i dostojanstvenom prijemu korisnika.

Korisnici

Ugrožene izbeglice, tražioci azila i migranti u Makedoniji i Srbiji

Nadležni organi

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja