Pomoć interno raseljenim licima zainteresovanim za povratak na Kosovo - finansira UNHCR

Fokus

Sprovođenje procene potreba približno 1200 interno raseljenih porodica koje su već izrazile želju da se vrate na Kosovo ili koje tokom procene potreba izraze ovu želju; medijsko pokriće kroz 4 radio emisije u Srbiji; organizacija obuka/radionica za IRL udruženja i relevantne zainteresovane strane.

Donator

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je doprinos postizanju trajnog i funkcionalnog rešenja za raseljena lica u Srbiji, izvođenjem sveobuhvatne analize potreba raseljenih lica, koja bi omogućila institucijama da formiraju odgovarajuće strategije i time osiguraju prava raseljenih lica. 

Specifični cilj projekta je poboljšanje pristupa institucija problemu rasljenih lica, radi kreiranja trajnog rešenja kroz identifikaciju raseljenih lica, analizu njihovih potreba i prioriteta, i osiguravanje prava IRL.

Projekat će se baviti prioritetnim potrebama IRL u Srbiji koji su izrazili želju da se vrate na Kosovo.

Korisnici

Oko 1200 interno raseljenih porodica

Nadležni organi

Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Lokalni poverenici
UNHCR Srbija
UNHCR Kosovo

Partneri

IRL udruženja Božur, Sveti Spas i Zavičaj za povratak