Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji - finansira UNHCR

Fokus

Unapredenje pristupa izbeglica/tražilaca azila njihovim osnovnim pravima pružanjem materijalne pomoc´i, osnovne medicinske nege, kao i psihosocijalne i obrazovne podrške. U svakodnevnoj saradnji sa organima Vlade, DRC i UNHCR rade na poboljšanju smeštajnih i higijenskih uslova u cilju poboljšanja uslova prijema u raznim prihvatnim centrima u zemlji, pružanju zdravstvene pomoc´i, zaštite prava, ukljucujuc´i zaštitu prava dece, širenju informacija, obezbedivanju hrane i neprehrambenih proizvoda i planiranju pripreme za zimu. Humanitarne potrebe c´e biti ispunjavane na glavnim ulaznim i izlaznim punktovima u zemlji, kao i duž rute kojom se izbeglice najcešce krecu (Preševo, Vranje, Bujanovac, Dimitrovgrad, Bosilegrad, Zajecar, Niš, Beograd, Subotica, Šid) preko sveobuhvatnog mehanizma pružanja pomoc´i (skladištenje i sekundarna distribucija hrane i neprehrambenih proizvoda najugroženijim pojedincima).

Donator

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je poboljšanje sveobuhvatne pomoći i zaštitu prava u okviru izbegličke krize koja je zahvatila Srbiju, kao i čitav region.
Specifični ciljevi projekta su:
•    Obezbeđivanje direktne humanitarne pomoći izbeglicama koje prolaze ili borave u Srbiji u bliskoj koordinaciji sa organima Vlade Srbije;
•    Podrška državnim organima/agencijama za upravljanje efikasnim odgovorom na izbegličku krizu.

Korisnici

Izbeglice u stanju potrebe, tražioci azila

Nadležni organi

Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova
Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Ministrastvo zdravlja
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
UNHCR Srbija
Lokalne vlasti
Lokalni centri za socijalni rad