Osnaživanje Romske zajednice kroz socio-ekonomski razvoj i ekološku zaštitu grada Kraljeva - finansira EUD

Fokus

Jačanje radne snage Romske populacije kroz preduzetničko savetovanje, usavršavanje i mentrostvo od strane potencijalnih poslodavaca za do 55 korisnika, sa naglaskom na ekološku zaštitu; pružanje podrške zapošljavanju i samozapošljavanju korisnika, podizanje svesti i unapređivanje procesa odlučivanja kroz definisanje i promovisanje Lokalnog Akcionog Plana za Rome.  

Donator

Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je pružanje podrške marginalizovanim i ugroženim grupama i lokalnim zajednicama za aktivno učestvovanje u socijalno-ekonomskom razvoju i ekološkom očuvanju Grada Kraljeva. 

Specificni ciljevi uključuju podizanje mogućnosti zaposlenja i obezbeživanja prihoda za najugroženije osobe i grupe kroz ekonomsku diversifikaciju i ekološku zaštitu; lokalna vlast, javni i privatni sektor u Kraljevu socio-ekonomske inicijative za inkluziju Roma, sa posebnim naglaskom na mlade bez roditelja. 

Korisnici

55 najugroženijih osoba, 3 romska naselja, 4 javne institucije i servisa, 2 lokalne nevladine organizacije, 4 mikro i male pilot kooperative, dva facilitatora romske pripadnosti i donosioci odluka zainteresovani za zapošljavanje pripadnika Roma

Partneri

Grad Kraljevo