Održivi povratak - podrška i osnaživanje - finansira EUD

Fokus

Doprinos postizanju trajnih rešenja za interno raseljena lica kroz pružanje adekvatne podrške pri povratku na Kosovo* . Projekat podržava prioritete Vlade Republike Srbije kroz uspostavljen strateški okvir, Nacionalnu strategiju za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica i Strategiju održivog opstanka i povratka.

Donator

Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je podrška održivom povratku interno raseljenih lica zainteresovanih za povratak na Kosovo* i promovisanje socijalne i ekonomske stabilizacije.

Specifični cilj projekta je pružanje pomoći raseljenim licima u traženju i ostvarivanju održivog povratka na Kosovo* kroz jačanje njihovih mogućnosti za zapošljavanje.

Kroz realizaciju informativne kampanje o povratku, projekat će obuhvatiti interno raseljena lica u privatnom smeštaju kao i neformalnim naseljima/kolektivnim centrima na teritoriji Srbije. Takođe, 90 interno raseljenih lica će biti ekonomski osnaženo kako bi se doprinelo održivosti njihovog povratka. Najmanje 30 porodica interno raseljenih lica (oko 108 pojedinaca) koje su se opredelile za povratak će prema njihovim individulanim potrebama biti podržane kroz pružanje tehničke i administrativne pomoći, upućivanje agencijama koje obezbeđuju stambena rešenja i pomoć u reintegraciji na Kosovu*, obezbeđivanje povratničkih paketa i transporta. Posebna pažnja će se posvetiti podsticanju učeša žena, kao i socijalnom uključivanju Roma.

Korisnici

Interno raseljena lica uključujući i povratnike po sporazumu o Readmisiji.

Nadležni organi

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Repubike Srbije, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, Lokalne gradske i opštinske vlasti, UNHCR Srbija, UNHCR Kosovo, Organizacije i institucije na Kosovu*.

Partneri

Grad Kragujevac, Organizacija Božur, Organizacija Sveti Spas

1. jul 2018. - 31. maj 2020.

Trajanje projekta

Publikacije / preuzimanja

DRC Projektni liflet

DRC Projektni poster

(kliknite za otvaranje / preuzimanje dokumenata)


Dokumenta za prijavljivanje na Javni poziv za podnošenje prijava za obuke 22.08.2019. - linkovi:


Fotka za futer.jpg