Kutak za decu / kutak za majke i bebe – podrška deci izbeglicama - finansira UNICEF

Fokus

Cilj projekta je da pruži potrebnu psihosocijalnu podršku deci izbeglicama koja su pogođena migrantskom krizom, fokusirajući se na prostore prilagođene deci (kutak za decu i kutak za majke i bebe), rani razvoj, neformalno obrazovanje i podršku formalnom obrazovanju. Kutak za decu CFS nastavlja pružati zaštićeno okruženje u kojem deca mogu učestvovati u organizovanim aktivnostima kao što su igranje, druženje, učenje i izražavanje uz primenu aktivnosti kao što su radionice - kreativne, fizičke, komunikativne i manipulativne (igre, sportske, ekspresivne / kreativne aktivnosti, edukativne aktivnosti životnih veština i druge aktivnosti koje promovišu razvoj deteta / psihosocijalno blagostanje i veštine ). Takođe, prilikom prilagođavanja novoj situaciji u vezi sa produženim boravkom, timovi DRC / UNICEF-a koriste principe ECD-a u strukturiranim aktivnostima. Kutak za majke i bebe (MBC) nastavlja da sprovodi svoje aktivnosti sa posebnim fokusom na podsticajnu negu, obrazovanje i savetovanje o dojenju; promovisanje, zaštitu i podržavanje optimalnog hranjenja odojčadi i dece, distribucije vode i hrane za djecu i održavanja dnevne higijene, kao i ograničene distribucije higijenskih predmeta. Imajući u vidu da majke i bebe ostaju u Srbiji čak i više od godinu dana (u odnosu na 2015. godinu kada su korisnici ostali 24-72 sata), MBC je razvio kapacitete za integraciju aktivnosti ECD-a . Dnevne aktivnosti MBC-a su struktuisane tako da pomognu majkama / roditeljima da uspostavljaju svakodnevnu rutinu za decu, stvaraju obrazac ponašanja i primenjuju navike vezane za ishranu, higijenu, zdravstvenu zaštitu, igranje i slobodno vrieme. Uspostavljeni su dnevni rasporedi za aktivnosti MBC-a, uvodeći ritam obroka ili hranjenje preko čaše itd.Rodno zasnovano nasilje ugrožava zdravlje, dostojanstvo, sigurnost i autonomiju svojih žrtava, međutim GBV često ostaje nevidljiv zbog kulture tišine ili čak rasprostranjenog prihvatanja u određenim kulturama. MBC pruža jedinstvenu priliku za suzbijanje rodmo zasnovanog nasilja jer što je obično jedino mesto u centru za azil / pprihvatnom centru koji je dostupan samo ženama i ima stalno prisutno medicinsko osoblje. Neformalno obrazovanje - podrška formalnom obrazovanju. Tim DRC-a organizuje strukturirane neformalne edukativne aktivnosti sa ciljem razvijanja veština, vriednosti i znanja. Aktivnosti su organizovane na način koji je prilagođen, uzimajući u obzir raznovrsnost korisnika, različito obrazovanje, različiti maternji jezik, različite interese itd. Neformalno obrazovanje, kao i podrška formalnom obrazovanju vrši se na tri različita načina, uzimajući uzimajući u obzir različite potrebe dece i potencijalne koristi za decu i škole, uključujući radionice, strukturirane neformalne časove, dopunske časove i podršku formalnom obrazovanju .

Donator

Dečji fond Ujedinjenih nacija - UNICEF

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je da pruži potrebnu psihosocijalnu i osnovnu materijalnu podršku deci izbeglicama koja su pogođena migrantskom krizom kroz kutke za decu i kutke za majke i bebe, kao i smanjenje posledica prouzrokovanih produženom nesigurnošću koju su pretrpeli deca i njihovi staratelji. Pristupi zaštiti, utočištu, podršci za pri ishrani beba, neformalnim obrazovnim programima i podršci formalnom obrazovanju imaju za cilj smanjenje osnovne nesigurnosti, kao i smanjenje rizika i ranjivosti ciljane populacije

Korisnici

Deca, majke i staratelji izbeglice

Nadležni organi

Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova
Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Ministarstvo zdravlja
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
UNICEF Srbija
Lokalne samouprave
Lokalni centri za socijalni rad
Lokalni domovi zdravlja

Moj džepni vodič za osnaživanje devojaka

(kliknite za otvaranje/preuzimanje dokumenta)

DRC je u saradnji sa UNICEF-om i partnerima učestvovao u kreiranju priručnika Moj džepni vodič za osnaživanje devojaka. Ovaj kratak vodič definiše standarde i smernice koje su organizacije sačinile u cilju osmišljavanja, izrade, sprovođenja i ocene programa za osnaživanje devojaka u romskim zajednicama i u populaciji migranata i izbeglica u Srbiji i Bugarskoj. Kada se devojkama obezbede alati, prostor i podrška, one se osnažuju da izgrade sopstvene stavove u zajednicama u kojima žive i da se suoče sa izazovima koje donosi adolescencija. Na osnovu definicije Ujedinjenih nacija, adolescencija obuhvata dve starosne grupe: rana adolsescencija, uzrast od 10 do 14 i kasna adolescencija, uzrast 15 - 19 godina. Rad sa mladjim devojkama zahteva drugačiji pristup i veštine nego što je to slučaj sa starijima.

Publikacija / preuzimanja