Jačanje humanitarnog odgovora na potrebe najugroženijih žena i devojaka izbeglica/migrantkinja - finansira UNFPA

Fokus

Povećanje dostupnosti, pristupačnosti, prihvatljivosti i kvaliteta reproduktivnog zdravlja i medicinskog odgovora na rodno zasnovano nasilje i obezbeđivanje lekova za žene i devojke izbeglice i migrantkinje koje prolaze kroz prihvatne centre (u Šidu, Principovcu, Adaševcima i Preševu) kroz doniranu mobilnu kliniku u Šidu i obezbeđivanje medicinskog osoblja u Preševu. Osobama koje su verovatno u potrebi za međunarodnom zaštitom će u prihvatnim centrima i centrima za azil u Srbiji biti obezbeđeni higijenski artikli putem distribucije zasnovane na potrebama.

Donator

Fond Ujedinjenih nacija za stanovništvo (UNFPA)

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je da doprinese povećanju dostupnosti, pristupačnosti, prihvatljivosti i kvaliteta reproduktivnog zdravlja i usluga u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem za žene izbeglice i migrantkinje i osigura hitnu humanitarnu pomoć kroz distribuciju higijenskih artikala i pružanje informacija za ugrožene žene izbeglice, migrantkinje i tražiteljke azila u Srbiji.

Korisnici

Ugrožene grupe žena i devojaka izbeglica, migrantkinja i tražiteljki azila u Srbiji