Kutak za decu / kutak za majke i bebe – podrška deci izbeglicama - finansira UNICEF

Fokus

Cilj projekta je da pruži potrebnu psihosocijalnu podršku deci izbeglicama koja su pogođena migrantskom krizom, fokusirajući se na prostore prilagođene deci (kutak za decu i kutak za majke i bebe), rani razvoj, neformalno obrazovanje i podršku formalnom obrazovanju. Kutak za decu CFS nastavlja pružati zaštićeno okruženje u kojem deca mogu učestvovati u organizovanim aktivnostima kao što su igranje, druženje, učenje i izražavanje uz primenu aktivnosti kao što su radionice - kreativne, fizičke, komunikativne i manipulativne (igre, sportske, ekspresivne / kreativne aktivnosti, edukativne aktivnosti životnih veština i druge aktivnosti koje promovišu razvoj deteta / psihosocijalno blagostanje i veštine ). Takođe, prilikom prilagođavanja novoj situaciji u vezi sa produženim boravkom, timovi DRC / UNICEF-a koriste principe ECD-a u strukturiranim aktivnostima. Kutak za majke i bebe (MBC) nastavlja da sprovodi svoje aktivnosti sa posebnim fokusom na podsticajnu negu, obrazovanje i savetovanje o dojenju; promovisanje, zaštitu i podržavanje optimalnog hranjenja odojčadi i dece, distribucije vode i hrane za djecu i održavanja dnevne higijene, kao i ograničene distribucije higijenskih predmeta. Imajući u vidu da majke i bebe ostaju u Srbiji čak i više od godinu dana (u odnosu na 2015. godinu kada su korisnici ostali 24-72 sata), MBC je razvio kapacitete za integraciju aktivnosti ECD-a . Dnevne aktivnosti MBC-a su struktuisane tako da pomognu majkama / roditeljima da uspostavljaju svakodnevnu rutinu za decu, stvaraju obrazac ponašanja i primenjuju navike vezane za ishranu, higijenu, zdravstvenu zaštitu, igranje i slobodno vrieme. Uspostavljeni su dnevni rasporedi za aktivnosti MBC-a, uvodeći ritam obroka ili hranjenje preko čaše itd.Rodno zasnovano nasilje ugrožava zdravlje, dostojanstvo, sigurnost i autonomiju svojih žrtava, međutim GBV često ostaje nevidljiv zbog kulture tišine ili čak rasprostranjenog prihvatanja u određenim kulturama. MBC pruža jedinstvenu priliku za suzbijanje rodmo zasnovanog nasilja jer što je obično jedino mesto u centru za azil / pprihvatnom centru koji je dostupan samo ženama i ima stalno prisutno medicinsko osoblje. Neformalno obrazovanje - podrška formalnom obrazovanju. Tim DRC-a organizuje strukturirane neformalne edukativne aktivnosti sa ciljem razvijanja veština, vriednosti i znanja. Aktivnosti su organizovane na način koji je prilagođen, uzimajući u obzir raznovrsnost korisnika, različito obrazovanje, različiti maternji jezik, različite interese itd. Neformalno obrazovanje, kao i podrška formalnom obrazovanju vrši se na tri različita načina, uzimajući uzimajući u obzir različite potrebe dece i potencijalne koristi za decu i škole, uključujući radionice, strukturirane neformalne časove, dopunske časove i podršku formalnom obrazovanju .

Donator

Dečji fond Ujedinjenih nacija - UNICEF

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je da pruži potrebnu psihosocijalnu i osnovnu materijalnu podršku deci izbeglicama koja su pogođena migrantskom krizom kroz kutke za decu i kutke za majke i bebe, kao i smanjenje posledica prouzrokovanih produženom nesigurnošću koju su pretrpeli deca i njihovi staratelji. Pristupi zaštiti, utočištu, podršci za pri ishrani beba, neformalnim obrazovnim programima i podršci formalnom obrazovanju imaju za cilj smanjenje osnovne nesigurnosti, kao i smanjenje rizika i ranjivosti ciljane populacije

Korisnici

Deca, majke i staratelji izbeglice

Nadležni organi

Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova
Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Ministarstvo zdravlja
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
UNICEF Srbija
Lokalne samouprave
Lokalni centri za socijalni rad
Lokalni domovi zdravlja

Moj džepni vodič za osnaživanje devojaka

(kliknite za otvaranje/preuzimanje dokumenta)

DRC je u saradnji sa UNICEF-om i partnerima učestvovao u kreiranju priručnika Moj džepni vodič za osnaživanje devojaka. Ovaj kratak vodič definiše standarde i smernice koje su organizacije sačinile u cilju osmišljavanja, izrade, sprovođenja i ocene programa za osnaživanje devojaka u romskim zajednicama i u populaciji migranata i izbeglica u Srbiji i Bugarskoj. Kada se devojkama obezbede alati, prostor i podrška, one se osnažuju da izgrade sopstvene stavove u zajednicama u kojima žive i da se suoče sa izazovima koje donosi adolescencija. Na osnovu definicije Ujedinjenih nacija, adolescencija obuhvata dve starosne grupe: rana adolsescencija, uzrast od 10 do 14 i kasna adolescencija, uzrast 15 - 19 godina. Rad sa mladjim devojkama zahteva drugačiji pristup i veštine nego što je to slučaj sa starijima.

Publikacija / preuzimanja

Unapređenje zaštite prava i humanitarne pomoći u Makedoniji i Srbiji - finansira ECHO

Fokus

Omogućen pristup zaštiti za izbegličku populaciju kroz pristup zasnovan na ljudskim pravima; pružen odgovor na osnovne humanitarne potrebe najugroženijih izbeglica, tražioca azila i migranata kroz distribuciju neprehrambenih proizvoda; obezbeđeni novi i poboljšani postojeći smeštajni kapaciteti kroz rehabilitaciju objekata/lokacija predloženih od strane Radne grupe Vlade Republike Srbije; obezbeđivanje stručnih/okupacionih, edukativnih i rekreativnih aktivnosti u formalnim i privremenim prihvatnim centrima za najugroženije izbeglice, tražioce azila i migrante u Srbiji.

Donator

ECHO

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je obezbeđivanje hitne humanitarne pomoći i zaštite za ugrožene izbeglice, tražioce azila i migrante u zemljama zapadnog Balkana. 
Spečifični cilj projekta je unapređenje zaštite i humanitarne pomoći, kao i kapaciteta za prijem ugroženih izbeglica u Srbiji i Makedoniji. Projekat će doprineti zaštiti osnovnih prava izbeglica i bezbednom, zdravom i dostojanstvenom prijemu korisnika.

Korisnici

Ugrožene izbeglice, tražioci azila i migranti u Makedoniji i Srbiji

Nadležni organi

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Unapređivanje odgovora na izbegličku krizu u Srbiji - finansira EUD

Fokus

Rehabilitacija prihvatnih centara i obezbeđivanje osnovnog nameštaja; jačanje kapaciteta Komesarijata za izbeglice i migracije i Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja putem angažovanja i upućivanja radnika na privremeni rad i obezbeđivanje smeštaja za zaposlene različitih nacionalnih institucija.

Donator

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je da doprinese unapređivanju odgovora na izbegličku krizu u Srbiji.
Specifični cilj projekta je da podrži napore Vlade Republike Srbije da brzo reaguje na izbegličku krizu, putem pružanja direktne podrške relevantnim nacionalnim i lokalnim institucijama, kao i jačanja kapaciteta za prijem izbeglica u zemlji. Projekat će pružiti direktnu podršku Komesarijatu za izbeglice i migracije, Radnoj grupi za migracione tokove, kao i drugim relevantnim državnim i lokalnim institucijama u cilju poboljšanja nacionalnog odgovora na izbegličku krizu. Projekat će takode obezbediti sanaciju postojećih objekata na različitim lokacijama u Srbiji u cilju unapređenja smeštajnih kapaciteta.

Korisnici

Različiti ranjivi migranti koji ulaze na teritoriju Republike Srbije. Pojedinci koji trenutno ulaze u Srbiju uglavnom dolaze iz zemalja koje „proizvode izbeglice“, kao što su Sirija i Avganistan. Projekat će uglavnom pružati direktnu podršku/biti usmeren na Komesarijat za izbeglice i migracije, Radnu grupu za migracione tokove i različite nacionalne i lokalne institucije koje se bave migracijama, putem jačanja njihovih kapaciteta za pružanje pomoći izbeglicama/mešovitim migrantima.

Jačanje humanitarnog odgovora na potrebe najugroženijih žena i devojaka izbeglica/migrantkinja - finansira UNFPA

Fokus

Povećanje dostupnosti, pristupačnosti, prihvatljivosti i kvaliteta reproduktivnog zdravlja i medicinskog odgovora na rodno zasnovano nasilje i obezbeđivanje lekova za žene i devojke izbeglice i migrantkinje koje prolaze kroz prihvatne centre (u Šidu, Principovcu, Adaševcima i Preševu) kroz doniranu mobilnu kliniku u Šidu i obezbeđivanje medicinskog osoblja u Preševu. Osobama koje su verovatno u potrebi za međunarodnom zaštitom će u prihvatnim centrima i centrima za azil u Srbiji biti obezbeđeni higijenski artikli putem distribucije zasnovane na potrebama.

Donator

Fond Ujedinjenih nacija za stanovništvo (UNFPA)

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je da doprinese povećanju dostupnosti, pristupačnosti, prihvatljivosti i kvaliteta reproduktivnog zdravlja i usluga u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem za žene izbeglice i migrantkinje i osigura hitnu humanitarnu pomoć kroz distribuciju higijenskih artikala i pružanje informacija za ugrožene žene izbeglice, migrantkinje i tražiteljke azila u Srbiji.

Korisnici

Ugrožene grupe žena i devojaka izbeglica, migrantkinja i tražiteljki azila u Srbiji

Pružanje podrške za obnovu poplavljenih domaćinstava i lokalne privrede u Srbiji – Faza II - finansira EUD

Fokus

Podrška poplavljenim domaćinstvima i lokalnim privredama u Srbiji

Donator

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je pružanje podrške Vladi Republike Srbije i lokalnim vlastima za obnovu šteta nastalih u poplavama.
Specifični cilj projekta je obezbeđivanje sigurne i valjane rekonstrukcije i pružanje individualnih stambenih rešenja za zajednice i porodice pogođene poplavama, kao i učvršćivanje mikro preduzeća. Projekat pruža podršku Vladi Republike Srbije, kao i relevantnim sektorima lokalnih vlasti, kroz pomoć poplavljenim područjima.

Projekat pruža podršku Vladi Republike Srbije, kao i relevantnim sektorima lokalnih vlasti, kroz pomoc poplavljenim podrucjima. 
Prema predlogu projekta i na osnovu početnih procena potreba planirana je sledeća podrška u 13 ciljanih opština:
1.    Najmanje 679 porodica koje će dobiti pomoć kroz rekonstrukciju svojih delimicno ili teško oštećenih kuća (DRC i Vizija)
2.    Najmanje 18 porodica koje će dobiti pomoć kroz izgradnju novih montažnih kuca umesto njihovih potpuno uništenih kuća, uz obezbeđivanje 18 setova osnovnih kućnih aparata i nameštaja (DRC i Vizija)
3.    Najmanje 154 srednjih i malih preduzeća i preduzetnika će dobiti osnovna sredstva za rad, materijal i opštu poslovnu obuku i ekonomsko i tehničko mentorstvo (ENECA i DRC)
4.    Najmanje 147 setova osnovnih kućnih aparata i nameštaja obzbeđenih za porodice pogođene poplavama u martu 2016. u gradu Čačku i opštini Lučani.

Korisnici

Najugroženija domaćinstva i zajednice pogođene poplavama (lokalno stanovništvo, raseljena lica, uključujući i pripadnike romske populacije) u ciljnim opštinama (Obrenovac, Paraćin, Jagodina, Smederevska Palanka, Ub, Koceljeva, Krupanj, Mionica, Kladovo, Negotin i Majdanpek), čije su stambene i javne gradevine nastradale u poplavama u maju i septembru 2014. i martu 2016. godine

Nadležni organi

Lokalne opštinske vlasti, lokalni centri za socijalni rad,
Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja i druge ključne institucije na nacionalnom i lokalnom nivou
Implementacioni partneri:
UNOPS
Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO)
Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Misija u Republici Srbiji (HELP)
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
Koaplikanti
EcoNomic Expert Community Association (ENECA)
NVO Vizija

Jačanje kapaciteta i pružanje pomoći u rešavanju izbegličke krize - finansira Danska ambasada

Fokus

Jačanje kapaciteta lokalnih Saveta za migracije i podrška u izradi i realizaciji Lokalnih akcionih planova usmerenih na izbeglice i lica koja su u potrebi za medunarodnom zaštitom; organizovanje obuka, studijskih putovanja i kampanja usmerenih na podizanje svesti o upravljanju migracijama, standardima radnih migracija i trgovini ljudima; pružanje informacija i pravnih saveta krajnjim korisnicima i pružaocima usluga; dodela grantova organizacijama lokalnog civilnog društva u cilju unapredenja mehanizama zaštite i okvira za upravljanje mešovitim migracijama na lokalnom nivou; organizovanje okruglih stolova na temu upravljanja migracijama i trgovine ljudima a u cilju unapredenja okvira za upravljanje mešovitim migracijama.

Donator

Danska ambasada

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je podrška Republici Srbiji u jačanju kapaciteta za upravljanje migracijama.
Spečificni cilj projekta je jačanje kapaciteta institucija Republike Srbije u upravljanju migracijama kroz podršku jedinicama lokalne samouprave u izradi i realizaciji Lokalnih akcionih planova, kroz unapređenje pristupa informacijama, mehanizmima zaštite i kroz pružanje asistencije migrantima i licima kojima je potrebna medunarodna zaštita.

Korisnici

Lokalne zajednice i ostale strukture u kontaktu sa migrantima na tranzitnim lokacijama; kreatori politike (na lokalnom i centralnom nivou), Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, jedinice lokalne samouprave u Srbiji i Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova.

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji - finansira UNHCR

Fokus

Unapredenje pristupa izbeglica/tražilaca azila njihovim osnovnim pravima pružanjem materijalne pomoc´i, osnovne medicinske nege, kao i psihosocijalne i obrazovne podrške. U svakodnevnoj saradnji sa organima Vlade, DRC i UNHCR rade na poboljšanju smeštajnih i higijenskih uslova u cilju poboljšanja uslova prijema u raznim prihvatnim centrima u zemlji, pružanju zdravstvene pomoc´i, zaštite prava, ukljucujuc´i zaštitu prava dece, širenju informacija, obezbedivanju hrane i neprehrambenih proizvoda i planiranju pripreme za zimu. Humanitarne potrebe c´e biti ispunjavane na glavnim ulaznim i izlaznim punktovima u zemlji, kao i duž rute kojom se izbeglice najcešce krecu (Preševo, Vranje, Bujanovac, Dimitrovgrad, Bosilegrad, Zajecar, Niš, Beograd, Subotica, Šid) preko sveobuhvatnog mehanizma pružanja pomoc´i (skladištenje i sekundarna distribucija hrane i neprehrambenih proizvoda najugroženijim pojedincima).

Donator

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)

Cilj projekta

Opšti cilj projekta je poboljšanje sveobuhvatne pomoći i zaštitu prava u okviru izbegličke krize koja je zahvatila Srbiju, kao i čitav region.
Specifični ciljevi projekta su:
•    Obezbeđivanje direktne humanitarne pomoći izbeglicama koje prolaze ili borave u Srbiji u bliskoj koordinaciji sa organima Vlade Srbije;
•    Podrška državnim organima/agencijama za upravljanje efikasnim odgovorom na izbegličku krizu.

Korisnici

Izbeglice u stanju potrebe, tražioci azila

Nadležni organi

Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova
Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Ministrastvo zdravlja
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
UNHCR Srbija
Lokalne vlasti
Lokalni centri za socijalni rad

Podrška interno raseljenim licima - finansira UNHCR

Fokus

Doprinos postizanju trajnih rešenja za raseljenu populaciju u Srbiji kroz poboljšanje njihovih stambenih uslova i pristupa zdravstvenoj zaštiti, kao i pružanje pouzdanih informacija i pomoći u vezi sa procesom povratka na Kosovo.

Donator

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)

Cilj projekta

Glavni ciljevi projekta: 

- Obezbeđivanje stambenog prostora za raseljene porodicama i domaćinstva sa starijim članovima, kao i  bespovratnu finansijsku pomoć, kroz inicijativu “Household merging”; 12 interno raseljenih porodica pružiće pomoć 12 odabranih starijih porodica. Preliminarno razmatrane opštine: Kuršumlija, Prokuplje, Blace, Vranje, Smederevo, Kikinda, Odžaci i Šabac;

- 42 raseljene romske porodice koje žive u Subotici ili na drugim potencijalnim lokacijama će biti podržane da poboljšaju svoje životne uslove izgradnjom sanitarnih prostorija ili nadogradnjom kuća

- Podizanje dostupnosti zdravstvenih usluga za ekstremno ranjive osobe: 550 osoba biće obskrbljeno lekovima, medicinskim tretmanima i potrebnom aparaturom, jednom ili više puta godišnje, od zavisnosti od potreba i mogućnosti programa. Takođe, približavanje medicinskih usluga za 750 interno raseljenih lica, smeštenih u dalekim i nedostupnim predelima po potrebi, kao i kontrolnih pregleda i medicinskih saveta i obuka. 

- Prekogranična komponenta projekta predstavlja za IRL mogućnost da dođu do relevantnih i tačnih informacija, vezanih za Kosovo i njihova prava, kroz različite inicijative i mehanizme. 

Specifični ciljevi projekta:

  • Osiguravanje mirne koegzistencije u lokalnim zajednicama;
  • Stanovništvo živi u zadovoljavajućim sanitarnim i higijenskim uslovima
  • Ojačane usluge za osobe sa posebnim potrebama
  • Osiguravanje potencijala za povratak

Korisnici

Interno raseljena lica i ranjive domaće porodice

Nadležni organi

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Repubike Srbije, 
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Ministarstvo zdravlja, Zavod za zdravstveno i socijalno osiguranje, mesne zajednice, centri za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, UNHCR Kosovo, Kosovski organi, Ministarstvo za raseljena lica, Kosovska policija, KFOR

Partneri

Društvo za mir, razvoj i ekologiju (DMRE)
Ekumenska humanitarna organizacija (EHO)
Božur

Podrška formalnom obrazovnom sistemu Srbije u odgovoru na izbegličku krizu - finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji

Fokus

Podrška Vladi Republike Srbije u razvijanju i pilotiranju obrazovnih modula posebno dizajniranih za decu izbeglice i tražioce azila koji ne govore srpski

Donator

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji

Ciljevi

-     Razvijanje obrazovnog programa za srpski kao nematernji jezik - Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu će razviti najmanje dva obrazovna modula za uključivanje dece u formalno obrazovanje (jedan koristeći metodologiju pogodnu za decu i jedan koristeći metodologiju za učenje odraslih za njihove roditelje).
-     Razvijanje modula za razvoj svesti i senzibilizaciju nastavnika – modul za obuku nastavnika će biti razvijen od strane partnera na projektu i sprovoden sa ciljem podizanja svesti i pripreme nastavnika da predaju deci izbeglicama.
-     Pilotiranje obrazovnih modula u odgovarajućim obrazovnim institucijama

Korisnici

Deca izbeglice sa Bliskog istoka i iz Afrike i centralne Azije, njihovi roditelji, nastavnici i škole

Nadležni organi i partneri

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije,
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu,
Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF)

 

Osnaživanje Romske zajednice kroz socio-ekonomski razvoj i ekološku zaštitu grada Kraljeva - finansira EUD

Fokus

Jačanje radne snage Romske populacije kroz preduzetničko savetovanje, usavršavanje i mentrostvo od strane potencijalnih poslodavaca za do 55 korisnika, sa naglaskom na ekološku zaštitu; pružanje podrške zapošljavanju i samozapošljavanju korisnika, podizanje svesti i unapređivanje procesa odlučivanja kroz definisanje i promovisanje Lokalnog Akcionog Plana za Rome.  

Donator

Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je pružanje podrške marginalizovanim i ugroženim grupama i lokalnim zajednicama za aktivno učestvovanje u socijalno-ekonomskom razvoju i ekološkom očuvanju Grada Kraljeva. 

Specificni ciljevi uključuju podizanje mogućnosti zaposlenja i obezbeživanja prihoda za najugroženije osobe i grupe kroz ekonomsku diversifikaciju i ekološku zaštitu; lokalna vlast, javni i privatni sektor u Kraljevu socio-ekonomske inicijative za inkluziju Roma, sa posebnim naglaskom na mlade bez roditelja. 

Korisnici

55 najugroženijih osoba, 3 romska naselja, 4 javne institucije i servisa, 2 lokalne nevladine organizacije, 4 mikro i male pilot kooperative, dva facilitatora romske pripadnosti i donosioci odluka zainteresovani za zapošljavanje pripadnika Roma

Partneri

Grad Kraljevo

Pomoć interno raseljenim licima zainteresovanim za povratak na Kosovo - finansira UNHCR

Fokus

Sprovođenje procene potreba približno 1200 interno raseljenih porodica koje su već izrazile želju da se vrate na Kosovo ili koje tokom procene potreba izraze ovu želju; medijsko pokriće kroz 4 radio emisije u Srbiji; organizacija obuka/radionica za IRL udruženja i relevantne zainteresovane strane.

Donator

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je doprinos postizanju trajnog i funkcionalnog rešenja za raseljena lica u Srbiji, izvođenjem sveobuhvatne analize potreba raseljenih lica, koja bi omogućila institucijama da formiraju odgovarajuće strategije i time osiguraju prava raseljenih lica. 

Specifični cilj projekta je poboljšanje pristupa institucija problemu rasljenih lica, radi kreiranja trajnog rešenja kroz identifikaciju raseljenih lica, analizu njihovih potreba i prioriteta, i osiguravanje prava IRL.

Projekat će se baviti prioritetnim potrebama IRL u Srbiji koji su izrazili želju da se vrate na Kosovo.

Korisnici

Oko 1200 interno raseljenih porodica

Nadležni organi

Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Lokalni poverenici
UNHCR Srbija
UNHCR Kosovo

Partneri

IRL udruženja Božur, Sveti Spas i Zavičaj za povratak