DECA KORISNICI U POSETI NOVOM SADU

Organizovana je poseta Muzeju grada Novog Sada i Petrovaradinskoj tvrđavi za decu iz romskih porodica koje učestvuju u projektu „Jačanje inicijativa za socijalno uključivanje romskih porodica iz privremenih naselja Grada Beograda u lokalne zajednice Republike Srbije“. Predstavnici Danskog saveta za izbeglice u saradnji sa predstavnicima Gradskog muzeja u Novom Sadu organizovali su izlet za devetoro dece iz četiri korisničke porodice.

U pratnji vodiča, grupa je prvo posetila podzemne vojne galerije Petrovaradinske tvrđave. Na ulazu u tunel, decu je iznenadila temperatura. Dok je napolju bilo 40 stepeni, u samom tunelu je bilo samo 13. Po prvi put u životu deca su videla linije fronta, spavaće sobe, kuhinje i bivša minska polja u mnogobrojnim hodnicima. Zanimalo ih je da čuju priče o tome kako su vojnici branili tvrđavu od osvajača i ko je pobedio u čuvenoj bici kod Petrovaradina. Decu je oduševio  predivni pogled na Novi Sad i Dunav sa platoa na kojem je čuvena Sahat kula.

 Grupa je posetila Muzej grada Novog Sada, gde im je vodič pokazao Veliki ratni bunar. Deca su bila iznenađena činjenicom da je ovaj bunar mogao da snabdeva celu tvrđavu vodom. Deca su videla preko 200 originalnih eksponata tokom izložbe „Sremski front i pobeda nad fašizmom“. Poseban utisak na decu ostavile su vojne uniforme i zastave.

Na kraju izleta, deca su videla eksponate koji potiču iz bogatih zbirki Novog Sada i porodičnog nasleđa. Eksponati ilustruju život i kulturu života u Novom Sadu u periodu od 18. do 20. veka.

Poseta je organizovana kao deo redovnih projektnih aktivnosti Danskog saveta za izbeglice, kao izvršnog partnera OEBS-a na projektu „Jačanje inicijativa za socijalno uključivanje romskih porodica iz privremenih naselja Grada Beograda u lokalne zajednice Republike Srbije“. Projekat se realizuje u bliskoj saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava u okviru projekta „Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava u sprovođenju Nacionalne strategije za inkluziju Roma u Republici Srbiji“, sa finansijskom podrškom Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).