ANDRIJA DIMIĆ

Andrija i njegova porodica pobegli su iz Suvog Doa iz opštine Lipljan sa Kosova 1999. godine i nakon mnogo godina porodica nije mogla da nađe način da se vrati u mesto porekla. Iz tog razloga, odlučili su da ostanu u Pločicama kod Kovina i živeli u lošim uslovima u iznajmljenoj trošnoj kući.

Od svojih skromnih sredstava, uspeli su 2008. godine da kupe kuću u veoma lošem stanju, za čiju rehabilitaciju nisu imali sredstava (bila je potrebna popravka krovne konstrukcije, električnih veza, vrata i prozora, podova i kupatila). Kada se pojavila mogućnost da u okviru IPA 2008 projekta budu pomognuti sa paketom građevinskog materijala, porodica je počela obnovu svog stambenog objekta. Kako porodica živi u razornim finansijskim uslovima (niko od članova porodice nije stalno zaposlen), Andriji je, kao bravaru, iz evropskih fondova odobrena donacija za podršku dohodovnim aktivnostima (aparat za varenje, brusilica i set bravarskog alata).

On nudi svoje zanatske usluge meštanima i zarađuje nešto novca koji porodica koristi za osnovne potrebe i manje radove na kući. I najzad, sa prvim danima proleća, Andrija, Živka i njihovo troje dece ušli su u prostorije svog novog rehabilitovanog doma – doma koji je zaista bio njihov.

Kako porodica Dimić ima troje maloletne dece u predškolskom i školskom uzrastu, i dalje je u tako ranjivom položaju, da je praćenje DRC, Komesarijata za izbeglice, Opštine Kovin i NVO Božur (partner DRC u komponenti vezanoj za podršku dohodovnim aktivnostima) i dalje potrebno.